Corona: tijdelijke sluiting

Beste turners en ouders
Zoals eerder gemeld houden we jullie op de hoogte ivm het hernemen van de turnlessen.
Spijtig genoeg mogen we nog niet herstarten!
Het schepencollege van Tervuren heeft beslist om alle indoor vrijetijdsactiviteiten waaronder sportactiviteiten, voor kinderen tot en met 12 jaar op te schorten tot 1 december.

Later deze maand bekijkt het college of de indoor sportactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar vanaf 1 december kunnen opgestart worden.

Zodra hier een beslissing is gevallen, geven we dit uiteraard door.

 

met sportieve groeten,

het bestuur en de trainers

 
 
 
Gymfed Indoor sporten niet langer toegelaten

Verplichte sluiting indoor sportinfrastructuur

Na de publicatie van het ministerieel besluit, dat alle maatregelen voor het hele Belgische grondgebied maximaal moet stroomlijnen, dienen alle indoor sportinfrastructuren verplicht gesloten te worden, ook voor de sporters jonger dan 12 jaar.

Na het overleg tussen de Eerste Minister en de Minister-Presidenten werd door de Minister van Binnenlandse Zaken het ministerieel besluit genomen dat van toepassing is op het hele Belgische grondgebied. De beslissingen die de afgelopen dagen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel werden aangekondigd, werden hierbij op elkaar afgestemd.

Voor de sportsector betekent dit concreet dat dat alle indoor sportactiviteiten in clubverband voor alle leeftijden , ook voor geboortejaar 2008 of later, niet langer toegelaten zijn. Dit besluit werd intussen in het Staatsblad gepubliceerd waardoor het kracht van wet krijgt. De nieuwe maatregelen gelden vanaf 28 oktober middernacht.

Alle inrichtingen (of onderdelen) die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten. Sportzalen- en voorzieningen mogen enkel open blijven voor:

 • Activiteiten in het kader van het onderwijs
 • Sportstages en -kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar
 • Trainingen van professionele sporters
 • Professionele wedstrijden

De infrastructuur blijft enkel open indien hier door de lokale overheid toestemming voor is. Het opnemen van deze extra maatregel in het ministerieel besluit heeft een, nog grotere, impact om het sportleven. We begrijpen de teleurstelling die dit bij iedereen teweeg brengt. We roepen iedereen op om deze maatregelen strikt op te volgen zodat we binnen afzienbare tijd opnieuw allemaal kunnen genieten van onze indoor sport. Intussen stimuleren we iedereen maximaal om voldoende te blijven bewegen in deze sombere tijden!

Beste ouders en Gymnasten,

Door de verandering naar Corona code oranje en de hierbij komende maatregelen goed te kunnen opvolgen, zijn er enkele aanpassingen nodig. We hebben geacht om zo min mogelijk trainingsuren te moeten veranderen of te verliezen. Verder zijn er ook enkele regels waaraan moet gehouden worden.

 

REGELS VOOR IEDEREEN ONGEACHT DE LEEFTIJD

 1. Kleedkamers zijn opnieuw gesloten. Bij de training kom je dus aan in sport kledij en leg je je jas/schoenen op de daarvoor voorziene plaats die je trainer aanduidt.
 2. Je komt op tijd en gaat ook weer op tijd weg. Indien je te laat komt en toch de zaal binnen moet treden dan houd je van elke groep steeds 1.5m afstand.
 3. Ouders komen de zaal niet binnen en dragen steeds een mondmasker

 

BIJKOMENDE REGELS +12 jaar

 1. Kom met een mondmasker. Houdt dit aan bij het opzetten en afzetten van de toestellen. Dit is namelijk heel moeilijk om te doen op 1.5m afstand
 2. Tijdens de training houd je steeds 1.5m afstand van iedereen. De trainers zullen zo goed mogelijk dit aanduiden.

 

NIEUW LESSENROOSTER:

Bekijk aandachtig het lessenrooster in bijlage. Sommige lessen zijn verplaatst, andere zijn slechts om de 2 weken. Dit is een noodzaak omdat we het aantal kinderen in de zaal moeten kunnen verlagen om de afstand tussen -12jaar en +12jaar te garanderen alsook onderling tussen de +12jarige. Dit schema zal worden geëvalueerd en eventueel aangepast indien blijkt dat er nog problemen of strengere maatregelen komen.Alvast bedankt voor uw medewerking. We hopen dat deze regels nageleefd worden zodat we niet genoodzaakt zijn alles stil te leggen.


Corona start van het sportjaar 2020-2021

Ook wij krijgen steeds nieuwe protocollen omtrent veilig sporten en Corona. Wij voorzien volledig te kunnen opstarten. Echter registratie is verplicht. Daarom kunnen wij niet zoals andere jaren toelaten dat mensen zonder voorinschrijving een proefles komen doen. Dit betekent dat er slechts 2 opties zijn om te kunnen deelnemen aan een training:
 1. Je bent een oud lid en bent zeker dat je in die groep wilt deelnemen het komende turnjaar: Schrijf je online in voor de eerste les via de website: https://www.eurogymtervuren.be/inschrijvingen/
 2. Je bent een nieuw lid of een oud lid dat een groep wilt uitproberen alvorens definitief in te schrijven: Registreer je dan voor de desbetreffende proefles via deze link: https://bookwhen.com/eurogym-tervuren Let op je kan je niet vlak voor de start van de proefles inschrijven. U kan zich vanaf zaterdag 29 augustus registreren tot de zondag middag voor een les die valt op maandag tem woensdag. Voor lessen van vrijdag tem zondag kan u registreren tot de donderdag middag voorafgaand aan deze dagen.
Gelieve niet naar de zaal te komen zonder dat u zich hebt ingeschreven voor het hele turnjaar of voor een proefles. Indien u niet aan deze voorwaarde voldaan hebt kunnen wij u helaas niet laten deelnemen aan de les.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en begrip om toch een fijne opstart van het turnjaar te kunnen meemaken.